Intro til FabLab for skoler

Denne præsentation er for dig, der ønsker en grundlæggende viden om, hvad et FabLab er, hvad man kan lave i et FabLab og hvorfor et FabLab er relevant i en uddannelseskontekst.

Præsentationen introducerer også til det nationale samarbejde i rammen af FabLab@SCHOOLdk, hvor partnere fra Aarhus Universitet, VIA University College Denmark, Aarhus, Kolding, Silkeborg og Vejle arbejder for at fremme designtænkning og digital fabrikation i grundskolen.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab,reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

Sted: Egen skole.