Workshop 1: Strategi

Er I optagede af, hvordan I sikrer, at den læringsmæssige kvalitet og udvikling står mål med de ressourcer, I investerer i et digitalt ”værksted” eller FabLab? Savner I inspiration til, hvordan udviklingen af jeres digitale ”værksted” eller FabLab konkret kan gribes an? Gør brug af de mange erfaringer, der allerede eksisterer, og lad erfarne Lab- og procesledere hjælpe jer med at sætte rammerne og stille de spørgsmål, der er vigtige at reflektere over. Strategi-workshoppen er primært bygget op som en lærings- og refleksionsproces inspireret af den anerkendte Business Model Canvas. Workshoppen beskæftiger sig bl.a. med overvejelser omkring hvilke brugere, aktiviteter og værdier den enkelte skole ønsker at fokusere på. Deltagelse i strategi-workshoppen giver:

  • Tid til refleksion og fordybelse
  • Mulighed for målrettet dialog mellem medarbejdere og ledelse
  • Lejlighed til at formulere fælles afsæt og visioner
  • Redskaber til udformning af langsigtet strategi
  • Afdækning af nuværende status og planlægning af kommende tiltag
  • Inspiration til indretning og udvikling af et digitale ”værksteder” eller FabLab med læring i centrum
  • Vidensdeling af konkrete idéer, tiltag og forløb

Vejle Kommune har igennem en årrække arbejdet med udvikling og implementering af digitale ”værksteder” og FabLabs på kommunens skoler og har i den forbindelse udviklet et udbytterigt workshop-koncept med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og kvalitetssikring.

Workshop 1 er første workshop af fem mulige - de øvrige workshops omhandler bl.a. indretning af digitale ”værksteder” eller FabLab, inddragelse af skolebestyrelse, videndeling og kommunikation.

Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle