Workshop 2: Byg et Lab

Skoler får inspiration til og udarbejder konkrete planer for etablering af et Fablab på skolen. Skolerne gennemgår de spørgsmål og overvejelser, der skal til for at kunne træffe beslutning om valg af udstyr, bemanding af Lab, indretning af rum og områder samt til at finde frem til hvilke interessenter, det er vigtigt at inddrage i processen med at opbygge og udvikle Lab’et over de næste år.

Denne workshop bygger videre på resultater fra strategiworkshoppen ”FabLab på skolen – Workshop 1”, der derfor som udgangspunkt er en forudsætning for deltagelse på workshoppen.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle