Workshop 3: Agency og Designdidaktik

I denne workshop reflekterer deltagere over skolens rolle både i forhold til lokalsamfundet og i forhold til FabLab som en global bevægelse.

  • Hvordan kan skolen udnytte potentialet i den kultur, der gennem tiden er er udviklet, afprøvet og dokumenteret i det globale netværk med over 1000 FabLabs spredt over 5 kontinenter?
  • Hvad er ”best practice” for at etablere et FabLab-fællesskab i skolen, i nabolaget, i Vejle, nationalt, og globalt?

Skolerne vil reflektere over deres vision, udvikle deres strategi og fastlægge konkrete aktiviteter der samlet bidrager til udvikling af kulturen og fællesskabet omkring skolens FabLab.

Denne workshop bygger videre på resultater fra ”FabLab på skolen – Workshop 1 og 2”, der derfor som udgangspunkt er en forudsætning for deltagelse på workshoppen.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle