Workshop 4: Åbent Lab

I denne workshop præsenteres deltagerne for FabLab Spinderihallernes oplevelser og erfaringer med etablering og drift af et FabLab, der er åbent for alle interesserede.

Skolerne reflekterer over, hvad et åbent FabLab dels medfører af fordele, men også hvad det kræver af ressourcer. Deltagerne engageres i gruppearbejde i en guidet proces gennem relevante overvejelser af praktiske aspekter, der afslutningsvis samles i en konkret plan, for hvordan skolen kan implementere et åbnt FabLab på deres skole.

Denne workshop bygger videre på resultater fra ”FabLab på skolen – Workshop 1, 2 og 3”, der derfor som udgangspunkt er en forudsætning for deltagelse på workshoppen.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Skoler, der indgår i Vejle Kommunes FabLab@SCHOOL-samarbejde, kan deltage gratis i workshops om FabLab på skolen, såfremt de forud har deltaget i en introduktionspræsentation.