Spotkurser

Praksis og didaktisk orienterede kurser om, hvordan FabLab kan indgå i undervisningspraksis.

  • Kursus: Statements - Kommunikation, identitet og digitalt broderi 
  • Kursus: Byg et hus Digitalt - Inkscape og Lasercut 
  • Kursus: Byg et hus Digitalt - TinkerCad og 3D print 

 

Kursus: Statements - Kommunikation, identitet og digitalt broderi 
Denne workshop er baseret på undervisningsforløbet Mobning, der er et resultat mellem Sanne Moth (MOTH design), Ana Cabral (FabLab Spinderihallerne) samt René Winther og Bodil Lohmann (Søndermarkskolen). Forløbet er gennemført i efteråret 2016 med 5. klasse på Søndermarkskolen, hvor elever arbejder med temaet mobning, reflekterer over hvordan tøj er med til at udtrykke ens personlighed samt hvordan tøj bevidst/ubevidst og direkte/indirekte kommunikerer budskaber. Med denne forståelse i rygsækken præsenteres eleverne for en ”rigtig” kunde, som de skal producere tøj til.

Workshoppen er målrettet undervisere, der er interesseret i designtænkning og digitale fabrikationsteknologier samt undervisere der ser potentiale i at bringe elever i tæt kontakt med professionelle designere. Workshoppen foregår hovedsagligt hands-on, hvor deltagerne:

  • Introduceres til broderimaskinen
  • Anvender konkrete metoder, som designere bruger til dagligt
  • Ser hvordan disse metoder kan overføres til klasseværelset

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

 

Kursus: Byg et hus Digitalt - Inkscape og Lasercut 
Med udgangspunkt i arkitektens arbejdsmetoder præsenterer workshoppen en enkel fremgangsmåde til at strukturere en aktivitet om arkitektur og digital fabrikation med dine elever.

 Workshoppen er tilrettelagt for lærer og pædagoger som gerne vil integrere digital fabrikation i undervisningen på mellemtrinnet. Metoden og processen vægtes frem for resultatet i det tværfaglige projekt, der er målrettet fagene håndværk og design, matematik og dansk. Vi arbejder med basal matematisk geometri og designer tre-dimensionelle objekter til boligen i skala 1:20 og 1:1 af to-dimensionelle moduler.

Du lærer at finde en ide til et design, forberede dit design og teste det. Vi arbejder i tegneprogrammet Inkscape og på en lasercutter med at fremstille prototyper i pap, træ og akryl. Ingen forhåndskendskab til redskaberne er nødvendig. Som en del af workshoppen præsenteres FabLab’s procesmodel som en metode til at inddrage arkitektur og designtænkning i din undervisning.

Workshoppen er baseret på undervisningsforløbet Byg et Hus Digitalt, der er udviklet som det første digitale supplement til fabrikationsdelen i det eksisterende undervisningsforløb Byg et Hus. Forløbet testes i efteråret 2017 på 5 klassetrin på Kirkebakkeskolen i Vejle.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.

 

Kursus: Byg et hus Digitalt - TinkerCad og 3D print 
En 3D printer er et fascinerende redskab, som giver god mening at arbejde med i udviklingen af design i lille skala som f.eks. møblement til 1:20. På dette lærerkursus introduceres du til en enkel fremgangsmåde til at strukturere et undervisningsforløb om arkitektur og digital fabrikation.

Kurset er tilrettelagt for lærer og pædagoger, som gerne vil integrere digital fabrikation i undervisningen på mellemtrinnet. Metoden og processen vægtes frem for resultatet i det tværfaglige projekt, der er målrettet fagene dansk, matematik samt håndværk og design.

Hvad er et multifunktionelt møbel? Kender du eksempler på et møbel med flere funktioner end én? Vi arbejde med behovsanalyse af et rum og designer en prototype af et multifunktionelt møbel i pap og modellervoks og tilføjer f.eks. små lysende dioder. Senere tegnes det endelige design op i Tinkercad og printes i skala 1:20 på en 3D printer. Du lære at arbejde i et simpelt 3D tegneprogram og forberede dit design til 3D print. Du introduceres samtidig bla. til filhåndtering og nogle af 3D prints begrænsninger. Ingen forhåndskendskab til redskaberne er nødvendig.

Som en del af workshoppen præsenteres FabLab’s procesmodel som en metode til at inddrage designtænkning i din undervisning.

Workshoppen er baseret på undervisningsforløbet Byg et Hus Digitalt, der er udviklet som det første digitale supplement til fabrikationsdelen i det eksisterende undervisningsforløb Byg et Hus. Det er en fordel at din klassen har gennemgået Byg et Hus undervisningsforløbet svarende til deres klassetrin og bygget et modelhus i 1:20, da huset bruges aktivs i dette undervisningesforløb. Men det er ikke et krav. Forløbet testes i efteråret 2017 på 6 klassetrin på Kirkebakkeskolen i Vejle.

Gennem designtænkning og digital fabrikation sigter FabLab@SCHOOL-samarbejdet på at udvikle relevante kompetencer for det 21. århundrede som fx. digitalt medborgerskab, reflektiv tænking, teknologiforståelse, problemløsning, innovation, kommunikation og kollaboration.